சனி, 11 ஏப்ரல், 2015

ராஜேந்திர சோழனுடைய பிரகடனங்கள் அடங்கிய செப்பேடுகள்

Rajendra Cholan Charter with emblem.

1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழகத்தை ஆட்சி செய்த, சோழ அரசர்   ராஜேந்திர சோழனுடைய பிரகடனங்கள் அடங்கிய செப்பேடுகள் ,நெதர்லாந்தில், லீடைன் பல்கலைகழகத்தில்  உள்ள நூலகத்தில் உள்ளது.


I thank Leiden University, Holland , for the protection of Rajendra chola's charter with Chola's emblem.. 

What Leiden University says is 'One of the most remarkable pieces of Leiden University Library – as to weight, form and material – is a copper and bronze charter from South India (Or. 1687). Its inscriptions have been meticulously engraved in twenty-one copper plates that are held together by a massive bronze ring. The ring is closed with the impressive seal of King Rājendra Chola I (r. 1012-1042). The construction weighs no less than 30 kgs and symbolizes as it were the power of the king who had the charter made.'
visit : https://socrates.leidenuniv.nl/R/-?func=dbin-jump-full&object_id=2905867


1 கருத்து:

  1. அந்த செப்பேட்டில் உள்ள விபரம் அறிந்து கொள்ளமுடியுமா நண்பரே

    பதிலளிநீக்கு